BILETYWIZYTOWE.PL

Przetwarzanie danych osobowych w witrynie biletywizytowe.pl

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych na stronie biletywizytowe.pl jest:
     MT Press, Plac Jana Pawła II 3/6, 41-709 Ruda Śląska
     NIP 9591254977, Regon 525550487

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych:
     Email: biuro@mtpress.pl
     Telefon: 690950953

3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
     Email: biuro@mtpress.pl

4. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie korzystania z formularza kontaktowego zawartego w stopce, do którego niezbędne jest podanie danych takich jak:
     – Imię i nazwisko,
     – nazwa firmy,
     – adres email,
     – telefon.

5. Podstawę prawną przetwarzania danych definiuje zgoda podmiotu zawarta w art. 4 pkt 11 RODO i oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”.

6. Okres przechowywania danych wynosi 12 miesięcy.

7. Źródłem pochodzenia danych jest formularz kontaktowy zawarty w stopce lub na podstronie https://biletywizytowe.pl/kontakt/.

8. Podmiot danych ma prawo do:
   – Dostępu do danych osobowych,
   – Sprostowania danych osobowych,
   – Bycia zapomnianym,
   – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   – przeniesienia danych osobowych.